Bestuur

Stichting AED Bergen op Zoom

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: René Hagenaars. Tel. +31 611 2364 64

Secretaris: Patrick Karremans. Tel. +31 630 7899 65

Penningmeester: Kees Bijl. Tel. 0164-237530 / +31 610 8275 46 

Lid: Marco de Kock Tel. +31629730069

Lid: Wim Edens