Op 27 november 2009 is de “Stichting Automatische Externe Defibrillator (AED)” opgericht.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Bergen op Zoom. De stichting is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis, een drietal EHBO verenigingen, alsmede de Stichting Reanimatie Onderwijs.

Sinds september 2006 zijn deze partijen in een projectwerkgroep actief in Bergen op Zoom, waarbij er regelmatig overleg is geweest met de Gemeente Bergen op Zoom om gezamenlijk te komen tot een “Hart-Safe” gemeente Bergen op Zoom. Dit houdt in dat in de gehele gemeente een AED beschikbaar is binnen een afstand van 400 meter van de plek waar het instrument nodig is.

Gezien het feit dat de meeste oorspronkelijke doelstellingen zijn behaald, gaat de stichting vanaf november 2019 in een afgeslankte vorm verder met haar activiteiten in nauw overleg met de gemeente Bergen op Zoom.

De Stichting AED Bergen op Zoom heeft gelijktijdig nieuwe doelstellingen geformuleerd:

  • Bestaande AED’s van de stichting AED behouden door jaarlijkse controle, onderhoud en verzekering. Indien noodzakelijk vervanging van pads en batterijen;
  • Indien noodzakelijk ondersteuning en/of advisering bieden m.b.t. tot het aanschaffen van de betreffende apparatuur aan derden. De stichting kan hierbij inspelen op de groei van nieuwe woonwijken en op de vergrijzing van de bevolking;
  • Activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan het publiek breed bekend worden van reanimeren en gebruik van een AED via website, telefoon en persoonlijke gesprekken;
  • Activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan het bekend worden van HartSlagNu (alert systeem);
  • Blijvend inventariseren van AED’s in de gemeente om zo een up-to-date overzicht te hebben van de bestaande AED’s in de gemeente welke op de website staat gepubliceerd.