Op 27 november 2009 is de “Stichting Automatische Externe Defibrillator (AED)” opgericht.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Bergen op Zoom. De stichting is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis, een drietal EHBO verenigingen, alsmede de Stichting Reanimatie Onderwijs.

Sinds september 2006 zijn deze partijen in een projectwerkgroep actief in Bergen op Zoom, waarbij er regelmatig overleg is geweest met de Gemeente Bergen op Zoom om gezamenlijk te komen tot een “Hart-Safe” gemeente Bergen op Zoom.┬áDit houdt in dat in de gehele gemeente een AED beschikbaar is binnen een afstand van 400 meter van de plek waar het instrument nodig is.

Gezien het feit dat de meeste van de onderstaande doelstellingen zijn behaald, gaat de stichting in een afgeslankte vorm verder met haar activiteiten in nauw overleg met de gemeente Bergen op Zoom.

De Stichting AED Bergen op Zoom heeft als doelstellingen:

  • Het opzetten van een fijnmazig netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s), waardoor de gemeente Bergen op Zoom zich “Hart-Safe” mag noemen;
  • Ondersteuning en/of advisering bieden m.b.t. tot het aanschaffen van de betreffende apparatuur;
  • Een bijdrage leveren aan het werven van fondsen en dergelijke;
  • Ondersteuning bieden m.b.t. de opvang van “leken” en/of burgerhulpverleners die een reanimatie hebben uitgevoerd;
  • Meedenken met de gang van zaken m.b.t. inspectie en onderhoud van materiaal;
  • Bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen m.b.t. het aanleren van reanimeren en het gebruik van een AED;
  • Activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan het publiekbreed bekend worden van reanimeren en AED;
  • Activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan het bekend worden van HartSlagNu (alert systeem);
  • Bevorderen van samenwerking met andere organisaties ter realisering van bovenstaande doelstellingen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.